Palvelun käyttöehdot

Palvelun kautta tarjotun aineiston kattavuudessa ja laadussa saattaa olla puutteita. Järjestelmässä saattaa myös esiintyä käyttökatkoksia ja teknisistä syistä johtuvia virheellisyyksiä. Palveluun ladataan kantakartta-aineisto (GK25/N2000) pääsääntöisesti vähintään kerran viikossa, viive voi kuitenkin olla pitempi. Palvelussa kantakartan tietokannasta palveluun päivityspäivämäärä näkyy ennen ostoksen vahvistamista. Palvelun päivityspäivämäärä ei kuitenkaan tarkoita kartan maastotäydennysajankohtaa. Aineiston tallennustarkkuuden ja sen, ettei aineisto ole parhaillaan työn alla, voi tarkistaa täältä. Työn alla olevien alueiden aineisto on tilattava Kaupunkimittausyksikön asiakaspalvelusta, karttatilaus(at)espoo.fi. Tapauksissa, joissa tarvitsette ehdottoman luotettavia tietoja, tulee tietojen oikeellisuus tarkistaa Espoon kaupungilta.

Espoon kaupunki ei vastaa tietojen käyttäjälle aiheutuvasta vahingosta, jonka syynä on tietojen mahdollinen virheellisyys, puutteellisuus tai väärinymmärtäminen. Espoon kaupunki ei myöskään ole vastuussa sellaisesta tietojen käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jonka syynä on palvelussa tai tietoliikenneyhteydessä esiintyvä ennakoimaton häiriö palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä tai Espoon kaupungin ja palvelun tarjoajan välillä. Palvelun tarjoajalla tarkoitetaan kaupungin ulkopuolista palvelun tarjoajaa.

Tietoja saa käyttää vain omaan hankkeeseen liittyvään tarpeeseen. Piirustusten mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa myöskin liittyä tekijä- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä, jotka tulee selvittää tarvittaessa ao osapuolten kanssa. Tietojen poiminta siten, että niistä luodaan uusi rekisteri, on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta julkaista paikkatietoaineistoa eikä myydä tai luovuttaa sitä tai siitä tuotettuja tulosteita kolmannelle osapuolelle ilman erillistä lupaa. Kaupungilla on tekijänoikeus asiakkaalle luovuttamaansa aineistoon. Aineiston käyttäjän tekemä muokkaus ei poista kaupungin tekijänoikeutta. Laadittaessa aineiston pohjalta julkaisuja on kaupungilta haettava julkaisulupa.

Kaupunki toimittaa tilatun aineiston siinä muodossa kuin palvelussa on määritelty. Kaupunki ei vastaa aineiston käytettävyydestä asiakkaan tietojärjestelmissä.

Kartta-aineiston tietosisältö vastaa toimitushetken mukaista paikkatietopalvelun tietosisältöä. Pitkäaikaisessa käytössä on syytä ajoittain varmistaa aineiston ajantasaisuus, mikäli asiakkaan käyttötarkoitus sitä edellyttää. Toimitettavat pohjatutkimus- ja maaperäkarttatiedot eivät ole riittäviä rakennushankkeiden suunnittelua varten. Rakennushankkeiden mm. perustustensuunnittelu edellyttää rakennuskohtaista riittävän tiheästi tehtyjä pohjatutkimuksia.

 
Kaikki piirustukset
Valitse kaikki


Esikatselukuva
Tuotenumero
Piirustuksen sisältö
Hinta
©eCity 2012